Kadra terapeutyczna


Opiekę Terapeutyczną Sprawują.

        Psycholog

 Mam na imię India. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Dodatkowo uzyskałam certyfikat specjalisty pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej przyznany przez Instytut Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, poprzedzony rocznym Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej. Ukończyłam także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Ofiarom w Rodzinie- również w IPZ, studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej ,na Rozwiązaniach oraz liczne dodatkowe szkolenia z obszaru pomagania. Aktualnie jestem    w trakcie Studium Terapii Uzależnień oraz Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w Centrum Interwencji Kryzysowej oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, niosąc pomoc ludziom borykającym się z różnego rodzaju trudnościami życiowymi, w tym uzależnieniami. Obecnie pracuję na stanowisku psychologa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. Pomaganie traktuję nie tylko jako zawód, ale pasję i misję życiową, dlatego przez kilka lat angażowałam się w wolontariat- najpierw w Klinice Psychiatrii, później w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Specjalista terapii uzależnień

Mam na imię Grzegorz. Pracuję w tutejszym ośrodku jako terapeuta. Przedstawiając siebie, nie chcę opisywać, ile skończyłem szkół i ile zdobyłem certyfikatów. Chciałbym napisać o tym, kim jestem, a nie o tym, co mam.Z wykształcenia jestem nauczycielem historii. Pracowałem w szkole, w banku, prowadziłem działalność gospodarczą.Skutkiem różnych życiowych okoliczności stało się to, że coraz częściej sięgałem po alkohol, aż w końcu stałem się osobą uzależnioną.Po przebyciu terapii rozpoczął się nowy okres w moim życiu. Szukałem dla siebie nowej drogi i starałem się realizować na różne sposoby. Ukończyłem Studium Terapii Uzależnień i rozpocząłem pracę z osobami mającymi problemy z alkoholem i innymi używkami. Wiem, że choroba alkoholowa i inne uzależnienia dotykają ludzi niezależnie od wykształcenia czy środowiska, w których żyją. Alkoholikiem może stać się zarówno człowiek prosty, jak i profesor uniwersytetu. Uważam, że dobry kontakt z drugim człowiekiem oraz doświadczenia życiowe są głównymi elementami wspomagającymi proces wychodzenia z uzależnienia.W wolnym czasie zajmuję się ogrodem i pielęgnacją roślin ozdobnych, czytam książki, głównie psychologiczne, lubię sport i turystykę.

Decydując się na terapię u nas, możesz liczyć na wsparcie, zrozumienie i życzliwość. Uwierz, nie jesteś sam, ktoś może Ci pomóc.

    Psycholog.

Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Mam na imię Ewelina. Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Psychologia. Naukę swą kontynuowałam na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie pogłębiałam wiedze na temat pomocy psychologicznej osobom chorym somatycznie. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień i współuzależnienia, ukończyłam szkolenie uprawniające do prowadzenia programów ograniczania picia. Należę także do Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce. Pracuję  jako psycholog od kilku lat. Obecnie pracuje w Poradni leczenia Uzależnień i Współuzależnienia a także w Ośrodku …..Prowadzę także swoją pracownię psychologiczną.Moja praca jest dla mnie pasją. Lubię pomagać innym ludziom. Już w trakcie studiów postanowiłam zostać  wolontariuszką i prowadziłam rozmowy z osobami po próbach samobójczych. W Ośrodku ……prowadzę rozmowy indywidualne z Pacjentami, zajęcia grupowe oraz badania psychologiczne.  Mój zawód jest dla mnie powołaniem, które wypełniam z radością.

 Instr. terapii uzależnień.

 Mam na imię Witold. Urodziłem się w Gdyni, ale większość życia spędziłem w Toruniu. Od pewnego czasu związany jestem z Kościerzyną. W moim życiu wiele się działo ale skupię się głównie na tym co było powodem, że zająłem się pomaganiem osobom uzależnionym od alkoholu. Sam jestem osobą uzależnioną od alkoholu. Żyję w abstynencji od wielu lat. W roku 1990 ukończyłem terapię w Dziennym Oddziale Odwykowym w Toruniu. Dostałem nową szansę .Od tego momentu moje życie zmieniło się. W roku 1998 kiedy moje życie zostało uporządkowane pomyślałem ,że wiedzę i doświadczenie powinienem wykorzystać w pracy z osobami takimi jak ja , uzależnionymi. Zostałem wolontariuszem w Poradni Odwykowej w Toruniu . Znalazłem swoją życiową drogę. Kilka miesięcy później podjąłem pracę w Poradni już na etacie. W międzyczasie pogłębiałem wiedzę i uczestniczyłem w kursach i szkoleniach, takich jak Studium Pomocy Psychologicznej Warszawa 2000 r. Praca z osobami uzależnionymi od ,między innymi Hazardu. Prowadziłem punkty konsultacyjne w okolicznych gminach. W jednej z nich byłem też pełnomocnikiem wójta ds. alkoholowych. W ostatnich latach pracowałem w Oddziale Odwykowym Całodobowym w Toruniu-Czerniewicach jako terapeuta uzależnień . Dodatkowo prowadziłem Grupę Wsparcia działającą przy Klubie Abstynenta „ Flisak „ w Toruniu.. Uczestniczę w mityngach AA co daje mi energię do trzeźwienia.Obecnie pracuję w tutejszym ośrodku.Jaki jestem ? Jakie mam zainteresowania ?Jestem osobą komunikatywną, radość życia pozwala mi na nawiązywanie dobrych relacji z ludźmi. Nie boję się nowych wyzwań.

 

Opiekę Medyczną Sprawują.    

Lekarz Rodzinny.  Igor Gusarski. 

Jestem lekarzem rodzinnym. Prywatną praktykę lekarską prowadzę od 2004 roku.DOŚWIADCZENIE zdobyłem podczas licznych staży i praktyk w Polsce ,Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Akademia Medyczna w Gdańsku, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku ,jak i zagranicą (Dania, Niemcy, Ukraina).Studia ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2002 roku.W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie odbyłem staż podyplomowy.Tytuł Specjalisty medycyny rodzinnej uzyskałem w 2008 roku.Ciągle podwyższam swoje kwalifikacje przez udział w różnych kursach, szkoleniach, stażach. 

Lekarz Psychiatra . Piotr Stoń ...Lekarz Kierujący Oddziałem Psychiatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrynczego nr 525, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychoterapeuta terapii środowiskowej.